Pr. 1. januar 2018 har vi 18 elever indskrevet.

 • Børnene er i alderen 11-16 år.
 • Vi har plads til 18-20 børn.

Alle børn har mulighed for eget rum når de har behov for alenetid eller individuel undervisning. På institutionen bruger vi naturen meget. Vi er omgivet af skov og bruger naturens rum til leg og læring.

Direkte, ledere: 2049 3932 eller 2860 3932
Direkte, skolen: 31126446

 

Kontakt instititutionen

15 + 9 =

Institutionen i Rold Skov

Røde Møllevej 4
9520 Skørping
Danmark

Institutionen i Rold skov er en specialskole. Vi henvender os til børn i skolealderen som har problemer med at fungerer i en normalklasse eller specialtilbud. Vi tager imod børn med ADHD, kontaktforstyrrelser, impulsstyret adfærd og adfærdsproblemer.

 • Vi profiterer af meget forudsigelig, struktur, stort fysisk rum, trygge og omsorgsfulde voksne.
 • Hos os vil vi gerne have at børnene kommer tilbage i et mere normaliseret skoletilbud, derfor har vi mange børn der efter noget tid hos os følger timer på en normalskole, hvorefter flere bliver fuldt udsluset.
 • På Institutionen i Rold Skov har vi ingen pauserum eller kontorer og børnene kan være alle steder i huset.
 • På Institutionen i Rold Skov er børn og voksne sammen hele dagen. Vi spiser sammen og holder pauser sammen.

Vi kalder det nærvær.

Dagligdag

Børnene møder på institutionen mellem klokken 07.00 og 08.00
Hvert barn har deres eget skema som gennemgås.

Skemaet for en dag ser sådan ud. Skemaet skifter fra dag til dag mht. skolefag.

07.00-08.15                   Ipad sammen eller individuelt.

08.15-08.45                   Dansk

08.45-09.15                   Idræt/løb – herefter pause

09.15-09.45                   Matematik

09.45-10.00                   Formiddagsmad

10.00-10.15                   fri pause/leg

10.15-11.00                   Nyheder og engelsk

11.00-11.30                   idræt og udeaktiviteter

11.30-12.15                   Frokost – herefter pause på værelset

12.15-13.00                   Undervisning(læse og skriveværksted)

13.00-13.30                   Idræt og udeaktiviteter

13.30-14.00                   Ipad undervisning (dansk og matematik)

14.00-14.45                   Billedkunst/sløjd/naturfag

14.45-15.30                   Fri pause og Ipad/leg

Aktiviteter

Børnen på institutionen i Rold Skov er aktive børn, med behov for mange aktiviteter. Vi lægger vægt på aktiviteter som er udviklende, og som modsvarer et højt energiniveau.

 

Mountainbike: Vi cykler i skoven og laver fælles cykelture.

Ipad: Alle børn har egen Ipad som bruges i undervisningen og i pauser

Fiskeri: Vi fisker i søer og put and take søer.

Ture: Vi laver ofte ekskursioner, hvor vi besøger ørnereservater, badesøer, forhindringsbaner, laver træklatring og meget mere.

Træværksted: Her laver vi fodboldmål, fuglekasser, sværd mm.

Idræt: Vi laver meget idræt. Vi har fodboldbane og trampoliner, skovbaner, klatre mm. Vi har også mulighed for at lave idræt i Skørping hallen.

Vi tager årligt på en overnatningstur. Dette kan være i feriecenter eller lign.

Undervisning

På institutionen i Rold Skov har vi en veletableret intern skoledel. I samarbejde med PPR laver vi en fyldestgørende individuel undervisningsplan for den enkelte elev.

 

 

Undervisningen opfylder folkeskolelovens krav. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så den tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og muligheder både fagligt, socialt og personligt.

 • Udover skolens lærere har vi tilknyttet timelærere der underviser i eks. Foto, hjemmesider, natur/teknik og fysik.
 • Skolen underviser i alle folkeskolens fag og der er mulighed for at tage folkeskolens afgangseksamen i alle fag.
 • Struktur og forudsigelighed er en betingelse for at undervisningen fungerer. Det er vigtigt, at vore elever oplever succeser i skolen.
 • Vi har samarbejde med Skørping skole, hvor der er mulighed for at den enkelte elev kan deltage i klasseundervisning i enkelte fag.
 • Vores grundsyn er at alle børn kan lære. Alle børn rummer et uudnyttet potentiale, som kan blive til brugbare ressourcer.
 • Børn er ikke passive modtagere af viden og forståelse. De tilegner sig den aktivt.
 • Børn lærer mere gennem sig selv end gennem voksne. Børns egen aktivitet og sansning er udgangspunkt for børns udvikling.

 

Holdninger til undervisningsarbejdet

 • Det kræver indsigt i det enkelte barns forudsætninger, for at kunne tilrettelægge en relevant undervisning.
 • Det enkelte barns egne forudsætninger sættes over normative forventninger.
 • Det faglige niveau afpasses så det indeholder stof og udfordringer, der er relevante i forhold til barnets forudsætninger.
 • IT er et nyttigt værktøj i undervisningen.
 • Det enkelte barns koncentrationsintervaller respekteres og udvikles.
 • Undervisning kan foregå over hele dagen
 • Undervisning i praksis Der laves individuelle undervisningsplaner.
 • Undervisningen foregår både i Institutionen i Rold Skovs lokaler, på Skørping skole, lejede lokaler på kulturstationen, i Skørping skoles hal og udendørs i skov og natur.
 • Der er meget en til en undervisning, men også i små grupper. Gruppeundervisning er målet.
 • Noget af undervisningen vil være integreret i behandlingsarbejdet og omvendt.
 • Målene med undervisning og behandling At få skabt en bæredygtig udvikling for børnene, der indebærer at de med tiden kan tage vare på deres egen livssituation.
 • At forberede børnene til et voksenliv med mest mulig selvhjulpethed.
 • At udvikle selvtillid, selvværd og selvforståelse.
 • At børnene tilegner sig så meget intellektuel viden som muligt.

På Institutionen i Rold Skov er vi ikke bange for resultater og kvalitet. Vi måler og dokumenterer vores pædagogiske og undervisningsmæssige resultater.

Her finder du baggrundsinformation om de ansatte på Institutionen i Rold Skov.

 

Daniel

Daniel Uddannelser

 • Skoleleder
 • Lærer
 • PD i ledelse
Thomas

ThomasUddannelser

 • Institutionsleder Pædagog
 • Coach
 • håndværksmæssig uddannelse.
Rikke

RikkeUddannelser

 • Pædagog
 • Meritlærer med liniefag i specialpædagogik
Peter

PeterUddannelser

 • Idrætspædagog
Sebastian

SebastianUddannelser

 • Lærer med liniefag i:
 • Musik
 • Idræt
 • Matematik
Anne

Uddannelser

 • Lærer
 • Liniefag:
 • Dansk
 • Specialpædagogik
Pernille

Uddannelser:

 • Folkeskolelærer
 • Linjefag:
 • Matematik
 • Dansk
 • Kristendom
David

Uddannelser:

 • Folkeskolelærer
 • Linjefag:
 • Matematik
 • Special pædagogik
 • Idræt
Caroline

Uddannelser:

 • Folkeskolelærer
 • Linjefag:
 • Dansk
 • Samfundsfag
 • Kristendom
Malene

Uddannelser:

 • Folkeskolelærer
 • Linjefag:
 • Dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Håndarbejde
 • Natur/teknik
Leander

Uddannelser:

 • Folkeskolelærer
 • Linjefag:
 • Engelsk
 • Historie
 • Idræt

BESTYRELSEN

For at sikre flere interessenter indflydelse, og for at undgå en for ensidig ledelse, er der oprettet en bestyrelse. Bestyrelsen er øverste ledelse, og skal sikre en formålsbestemt udvikling uafhængig af snævre personinteresser.

Bestyrelsesformand:
David Hundebøll
Lektor, Pædagoguddannelsen Aalborg

Næstformand:
Kim Pedersen
Produktionsskoleforstander

Bestyrelsesmedlem:
Frank Storgaard
Lektor, University college Aalborg

Bestyrelsesmedlem:
Thomas Rønnau
Institutionsleder

Bestyrelsesmedlem:
Daniel Edlefsen 
Skoleleder